Tim Ceustermans

Over de schildpad en de haas

Tim Ceustermans maakt zowel ruimtelijk werk als schilderijen. Daarin speurt hij naar de verbanden tussen het menselijke denken en handelen. In zijn schilderijen speelt de mens zelf de hoofdrol, bij zijn sculpturen verwerkt hij ‘objets trouvés’ met het geschreven woord.

De schilderijen, in een strakke en realistische stijl, tonen het personage net vooraleer een actie te ondernemen. De omgeving werkt eerder symbolisch ‘als verlengstuk van de gedachten’. De vraag die Tim Ceustermans zich daarbij stelt is ‘wat drijft hen?’. De werken representeren mensen uit zijn omgeving. Meestal werkt hij met foto’s, soms in een geënsceneerde setting. Het uitpuren van het beeld vormt een constante evolutie in zijn schilderen. Daarin lijken de recentere werken een voorlopig eindpunt: elke invulling op de achtergrond blijft afwezig. De homo ludens te midden van een oeverloze leegte. De leegte echter als een openheid.

De ruimtelijke werken van Tim Ceustermans ontstaan vanuit gevonden materialen in leegstaande panden, containers en op rommelmarkten. Connections, het werk dat hij toont tijdens [Don’t] Mind the Body, bestaat uit verbindingsdozen. De kunstenaar ‘redde’ hen ooit uit een bankgebouw voor het gesloopt werd. Met dat verhaal van de dingen zelf en de waarde die ze ooit hadden gaat hij opnieuw aan de slag en giet het geheel in een nieuwe werkelijkheid. Door de toevoeging van taal - woorden die in het materiaal worden gegraveerd - ontstaat er een meerduidige betekenis.

Connections verwijst naar de ‘tweeledige eenheid’ van lichaam en geest. Het denken als de werking van de geest en de gevoelens als verbonden met het lichamelijke. Maar door de verborgen geschiedenis van het object refereert het tevens aan de verschillende netwerken die samenkomen in een banksysteem.

Soms blijven de dingen jaren liggen in zijn atelier tot ze plots, zoals een gedachte die opduikt, weer bovenkomen drijven. Van daaruit begint een langzaam onderzoeksproces naar de eigenschappen van het materiaal en wat die zoal oproepen. Die aandachtige traagheid contrasteert met de gejaagde woorden. Met oneliners refereert Tim Ceustermans naar onze gehaaste taal- en beeldcultuur.

Het gebruik van de taal in zijn ruimtelijk werk toont hoe het zintuiglijke object taal genereert en hoe op haar beurt het talige de werkelijkheid structureert. De sculpturen getuigen van een kritische visie op de mediacratie, waar de inhoud in enkele woorden dient te worden samengeperst. Snelheid gaat samen met een snel vergeten. Want in een flitsende cultuur wint de oneliner het altijd van de filosofische bespiegeling.

© Eva Steynen, Antwerpen, Oktober 2010

website Tim Ceustermans