Frans Daels

frans
'MI DICA' installatie (2008)

Frans Daels' ronddraaiende sculptuur MI DICA, maakt deel uit van een grotere reeks. Het verwijst naar de Italiaanse uitdrukking 'mi dica: vertel mij eens'. Centraal daarbij staat een steeds terugkerende figuur met een leeg protestbord. Naast de sculpturen maken performances in de openbare ruimte deel uit van het concept. Voor Frans Daels luidt de grondgedachte van MI DICA: "Uit de onmacht ontluikt het zwijgen". Pas vanuit de relatie met de omgeving en de toeschouwer genereert MI DICA een subjectieve betekenis. MI DICA reflecteert tevens Daels zijn visie op de kunst als 'een zichzelf rechtvaardigende handeling van onderzoek' en de voortdurende beweging tussen denken en zien.
© Eva Steynen, oktober 2008.