Ellen Gieles

website Ellen Gieles

ellen 1

zonder titel (2008) foto © Thierry Jorissen

ellen 2

zonder titel (2008) foto © Thierry Jorissen

Het werk van Ellen Gieles is een herdenken. Haar beelden bestaan uit gevonden en zorgvuldig verzameld “afval”. Ze raapt op wat andere mensen weggooien en verzamelt wat de natuur achterlaat. Verleden en toekomst brengt zij samen in een nieuwe esthetische werkelijkheid. Gieles toont de vergetelheid van de dingen waaraan we achteloos voorbijgaan. Zij laat ons stilstaan bij de waarde van de dingen zonder ooit anekdotisch te worden. Het eigen verhaal van materie en vorm staan daarbij centraal. 
Wat ogenschijnlijk geen reden van bestaan meer heeft, wat rest, krijgt een nieuwe betekenis in Gieles' poëtische assemblages.
In de werken van Ellen Gieles die Beeldende Bewegingen selecteerde krijgt restmateriaal een nieuwe betekenis vanuit de interactie met de toeschouwer. Vanuit het innerlijke ritme van het kijken, het zich bewegen en doen bewegen zelf verschijnt een herdenken dat zich in wezen aan het kijken onttrekt.
© Eva Steynen

ellen 3

foto © Thierry Jorissen